HUR ACTOS ARBETAR

Stresscoachning hos ACTOS bottnar i metoden ACT, Acceptance and Commitment Therapy eller Training.

Mycket enkelt beskrivet så handlar ACT om att:
- hitta vad man tycker är viktigt i livet.
- konkret ta faktiska steg mot detta.

Vid stresscoachning så är ACT, inte minst, ett verktyg för att distansera sig till stressen, trots att den finns där.
Med distans så är det inte längre stressen som tar all vår fokus, och vi kan därmed själva ta kontroll över vårt beteende och våra beslut.

ACTOS arbetar också med bl.a. kost, motion och andningsteknik. Allt för att skapa goda spiraler mot ett välmående.