OM ACT

ACCEPTANCE and COMMITMENT THERAPY eller TRAINING

ACT-metoden skapades på 1980-talet i USA och används vid bland annat behandling av personer med långvarig smärta, kronisk sjukdom eller depression. Metoden kan tillämpas på många fler områden, exempelvis för att stärka relationer eller, som i ACTOS fall, för att hantera stress.

Mycket enkelt beskrivet så handlar ACT om att, trots att man upplever stress eller annat obehag:
- hitta vad man tycker är viktigt i livet.
- konkret ta faktiska steg mot detta.

Läs gärna mer om grundare och förespråkare:
- Steven Hayes
- Russ Harris