VAD ACTOS ERBJUDER

ACTOS erbjuder individuella coachningsamtal.
Vi kartlägger och hittar lösningar för att komma till rätta med stressproblematiken.

Samtalen är individuellt anpassade, med hänsyn till varje persons egen situation, men följer ändå ACTOS program, som en röd tråd genom processen. Klient och coach arbetar målinriktat med fokus på klientens välmående.

Även gruppcoaching erbjuds.

ACTOS föreläsningar fokuserar på information och förebyggande.
Genomförs för både stora och små grupper.